Geodet - Aplikacija za automatsku obradu geodetskih podataka

Geodet - Aplikacija za automatsku obradu geodetskih podataka

0.0/5 rating (0 votes)

Description

Aplikacija 'Geodet' namijenjena je za obradu podataka sa geodetskog snimanja terena instrumentima 'Topcon', 'Leica', 'Sokkia', 'Trimble' i 'Nikon', kao i ručno unesenih podataka o geodetskim mjerenjima. Geodet podržava sve vrste totalnih stanica i GPS uređaja ovih proizvođača. Aplikacija omogućava automatsko kreiranje standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2, O1v, O18-D, O8, O25, O19, O28p, OK, u propisanoj formi). Izrađeni obrasci su u '*.xls' workbook formatu pa se podaci kasnije mogu dodatno obrađivati u 'Microsoft Excel' – u (vidi sliku ispod). Također, aplikacija omogućava izradu GPS Elaborata sa obrascima GNSS 1-4.

Osim obrazaca automatski se izrađuju crteži sa kartiranim tačkama i objektima u više formata za najčešće korištene CAD aplikacije (AutoCAD, LandDevelopment, GoogleEarth, GoogleMaps, TopoCad, Plateia, PLS-CADD, MicroStation, DKV LPro). Aplikacija omogućava i izradu geodetskih obrazaca i crteža direktno iz obrađenih koordinata tačaka (npr. iz tačaka dobivenih iz preciznih GPS uređaja), te automatsko sračunavanje čvornih tačaka. Aplikacija Geodet također omogućava i računanje koordinata detaljnih tačaka iz datih koordinata poligonskih tačaka (stanica) i tahimetrijskog zapisnika sa mjerenja detaljnih tačaka.

Uz pomoć ugrađenog Geodet konvertora, pored niza predefinisanih xsl šema za konverziju podataka, omogućeno je i definisanje korisniči kreiranih xsl šema za konverziju xml/jxl zapisnika i proizvoljnog izlaznog formata podataka. Dodatni modul za konverziju koordinata KOORDTRANS omogućava konverziju koordinata između preko 100 predefinisanih datuma sa različitim modelima elipsoida zemlje. Takođe, moguće je sračunavanje i kreiranje korisničkog datuma i elipsoida, te automatski proračun 7 transformacijskih parametara za kreiranje datuma iz najmanje tri poznate tačke u Gauss Krügerovoj projekciji i WGS84 koordinatnom sistemu (samo Premium verzija). Ovi parametri se kasnije mogu koristiti za iscrtavanje snimljenih tačaka u GoogleEarth-u i njihov prikaz u WGS84 sistemu.

Pogledajte promotivni letak ovog softvera: Geodet-letak.pdf

Ključne prednosti

bullet Jednostavno korištenje u Windows grafičkom sučelju
bullet Automatska izrada svih standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2,Ov1,O18-D,O8,O19,O28p,OK,O25,koordinate svih tačaka) objedinjenih u jednu Excel-woorkbook fajlu.
bullet Automatski proračun čvornih tačaka - računanje uglova, x-koordinata, y-koordinata i elevacija za čvorne tačke po "Iterativnoj metodi aritmetičkih sredina".
bullet Automatska izrada crteža sa iskartiranim koordinatama snimljenih tačaka u formatu prilagođenom za najčešće korištene CAD aplikacije (AutoCAD, Google Earth, Google Maps, Topocad, Plateia, MicroSation, LandDevelopment, PLS CADD)
bullet  Automatsko iscrtavanje objekata i topografskih znakova na osnovu geodetskih kodova koje korisnici sami definišu
bullet

Podržane sve totalne stanice i GPS uređaji Trimble, Nikon, Leica, Topcon i Sokkia

bullet

Omogućen ručni unos podataka sa snimanja terena

bullet Automatska konverzija različitih formata sirovih podataka iz totalnih stanica i GPS uređaja u xls format
bullet Integrisani programi za skidanje podataka sa instrumenta (LeicaSurveyOffice, Prolink, Trimble Data Transfer i TECS)
bullet

On-line podrška za korisnike putem Interneta:
http://www.itsbh.com/podrska

bullet

Mogućnost podešavanja templeta za Geodetske obrasce

bullet

Mogućnost jednostavnog kreiranja korisničkih Baza koordinata tačaka i automatskog unosa poznatih tačaka iz baze prilikom obrade tahimiterijskog zapisnika

bullet

Mogućnost rekurzivne obrade podataka iz već izrađenih obrazaca u xls formatu, kao i iz drugih formata tahimetrijskog zapisnika: raw, gdt, mdt, asc, cst, csv, gsi, gre, gts, xls, PENZD-txt.

bullet Modul za transformaciju koordinata između velikog broja koordinatnih sistema
bullet Mogućnost kombinovanja tahimetrijskog zapisnika sa snimanja totalnom stanicom i podataka sa RTK snimanja GPS uređajem (PENZD txt format)
bullet Izračunavanje 7 parametara transformacije za transformaciju koordinata iz GausKrűger koordinatnog sistema u WGS koordinatni sistem
bullet Automatska izrada GPS elaborata (GNSS) iz poslova snimanja terena GPS uređajima (statika ili RTK)

Reference

bullet Agencija za geodetske poslove "Geodet" - Sarajevo
bullet Agencija za geodetske poslove "GeoSa" - Sarajevo
bullet AMG VISOKO d.o.o. Visoko
bullet Benjamin Mešić
bullet BNPRO d.o.o. Sarajevo
bullet BH Telecom d.d. Sarajevo
bullet Divel d.o.o. Sarajevo
bullet Dražen Lazić, Derventa
bullet Dževad Begić, Zavidovići
bullet Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo
bullet GEODETIK-X d.o.o. Bosanska Krupa
bullet GEOMAP d.o.o. Prijedor
bullet GEOWILD d.o.o. Sarajevo
bullet GRAKOP d.o.o. Kiseljak
bullet Ibrahim Beganović, Cazin
bullet Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
bullet Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banjaluka
bullet Inženjering za dalekovode - "ENERGOINVEST" d.d.  Sarajevo
bullet Inženjering za elektroenergetiku  - "ENERGOINVEST" d.d.  Sarajevo
bullet IPSA Institut Sarajevo
bullet Jasika Raif, Hadžići
bullet JP Zavod za prostorno uređenje Bihać
bullet JUHIĆ d.o.o. Busovača
bullet KJKP "Toplane" Sarajevo
bullet KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo
bullet Kočić Nedim, Sarajevo
bullet MITTAL STEEL ZENICA d.o.o. Zenica
bullet Nedžad Mašnić, Sarajevo
bullet New Way d.o.o. Bihać
bullet Nusret Hurem, Sarajevo
bullet Općina Cazin - Služba za imovinsko-pravne i geodetsko-katastarske poslove
bullet Općina Centar Sarajevo - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
bullet Općina Čitluk - Služba za geodetske poslove
bullet Općina Goražde
bullet Općina Ilidža - Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove
bullet Općina Livno
bullet Općina Novi Grad- Služba za urbanizam, imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
bullet Općina Novo Sarajevo- Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina
bullet Općina Olovo
bullet Općina Prača - Služba za geodetske poslove i katastar
bullet Općina Travnik - Služba za geodetske poslove i katastar
bullet Općina Trnovo - Služba za geodetske poslove i katastar
bullet Općina Vareš - Služba za prostorno uređenje i obnovu
bullet Općina Zavidovići - Služba za geodetske poslove
bullet Općina Živinice - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
bullet Remont pruga - Sarajevo
bullet Rudnik i Termoelektrana Gacko, ad Gacko
bullet SAAD-KOMERC d.o.o. Sarajevo
bullet Saraj Inžinjering d.o.o.
bullet SCT-BBM d.o.o.
bullet Tempo Vranica dd
bullet Trgošped d.o.o. Kakanj
   


Prodaja

Softverski paket Geodet možete nabaviti direktno od proizvođača (IT Systems), putem WebShopa ili preko ovlaštenih distributera.
Cijena 1  PC licence softvera  verzije Geodet Lite iznosi 600 EUR (1200KM).
Cijena licence Geodet Standard sa USB HardLock ključem 800 EUR (1600KM).
Cijena licence Geodet Premium sa USB HardLock ključem 1000 EUR (2000KM).
U cijenu je uračunato: instalacioni CD, korisnički priručnik, licencni certifikat.
Za kupovinu više licenci odobrava se odgovarajući količinski rabat. 

Dogradnje funkcionalnosti aplikacije po zahtjevu se posebno naplaćuju u dogovoru sa naručiocem.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:
tel/fax: +387(0)33 941 461, mobitel: +387(0)61 150 009 ili email: info@itsbh.com


Ovlašteni distributeri

bullet

BN Pro d.o.o. - Sarajevo, email: www.bnpro.ba kontakt@bnpro.ba

bullet

Geodet d.o.o. - Sarajevo, email: www.geodet.ba kontakt@geodet.ba

bullet GeoWild d.o.o. Sarajevo, email: geowild@bih.net.ba 


Downloads


Na stranici Podrška u sekciji Downloads možete skinuti ili otvoriti korisnički priručnik za aplikaciju, te primjere obrazaca i crteža izrađenih  aplikacijom Geodet, kao i trial-verziju aplikacije Geodet. Za skidanje trial verzije prethodno je potrebno da se registrujete. Registracija je besplatna i jedino obavezno polje je email adresa.
 

Share this product