SMS Server

Prezentacija

Ova prezentacija daje pregled osnovnih mogućnosti SMS Servera - proizvoda firme IT Systems - Sarajevo. Dat je slikoviti prikaz kako server šalje i prima SMS poruke. Naglašavamo da ova prezentacija ne pokriva sve mogućnosti SMS Servera.

Sljedeća stranica 1 2 3 4 5 6 7